Add comment


Security code
Refresh

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ನಾ ಸನಾತನ್ ನಾ ಪುರಾತನ್

ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್‌ಚ್ ಆರಂಭ್
ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್‌ಚ್ ಅಂತ್ಯ್
ತರ್ ಸನಾತನ್
ವಾ ಪುರಾತನ್
ಯೆತಾ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್?

ನಾ ಸನಾತನ್
ನಾ ಪುರಾತನ್
ಪಯ್ಲೊಯ್ ತೊಚ್
ನಿಮಾಣೊಯ್ ತೊಚ್
ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಆಸುಂ ಕಾನ್

ಧರ್ಮ್ ಸನಾತನ್
ಧರ್ಮ್ ಪುರಾತನ್
ಗಣನ್ ಅಶೆಂ ತರ್
ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಆದಿಂ ಆಬ್ರಾಹಾಮ್
ಜೊ ಆಸಾ ತೊ ಕೊಣ್?

ಸಬ್ದ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್
ವರ್‍ಸಾಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್
ಹಾಂತುಂ ನಾ ವಾದ್
ಪೂಣ್ ಸಬ್ದ್‌ಚ್ ದೇವ್
ಆನಿ ತಾಕಾ ನಾ ಜನನ್

ನಾ ಸನಾತನ್
ನಾ ಪುರಾತನ್
ಆಲ್ಫಾಯ್ ತೊಚ್
ಓಮೆಗಾಯ್ ತೊಚ್
ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಕಾನ್?

 

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್

WHO IS ONLINE

We have 370 guests and no members online

FOUNDER/ DIRECTOR

FrJerrySequeira

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

One Day Retreat

Friday One Day Retreat
Fri Sep 30 @ 8:00AM - 04:00PM
Saturday One Day Retreat
Sat Oct 01 @ 8:00AM - 04:00PM
Friday One Day Retreat
Fri Oct 07 @ 8:00AM - 04:00PM

Residential Retreat

5 Days Residential Retreat
Sun Oct 09 @ 5:30PM - Thu Oct 13 @ 2:00PM

ಗುರು ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕುರ್ಡೊ!

ಶಿಸ್ ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲೊ
ಜಾಯ್ತ್ ಗುರು ಸಾರ್ಕೊ
ತರ್ ಕೊಣ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಲೊ
ಹೊ ದಿಷ್ಟ್ ಸಾರ್ಕಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ?

ಶಿಸ್ ಗುರು ಸಾರ್ಕೊ
ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ
ಅರ್ಧೊಕುರೊ ಆನಿ ಕುರ್ಡೊ
ತೊ ಕಸೊ ವಾಟ್ ವ್ಹರ್‍ತಲೊ?

ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ತರ್ಬೆತಿಚೊ
ಗುರು ಸಾರ್ಕೊ
ತಾಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೊ
ಕೆದಿಂಚ್ ಜಾಯ್ನಾ ದುಸ್ರೊ

ಶಿಸ್ ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲೊ
ಜಾಯ್ತ್ ಸೊಮ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ
ತರ್ ಕೊಣ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ
ತೊ ದೊಳೆ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೊ?

ಶಿಸ್ ಸೊಮ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ
ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ
ಅರ್ಧೊಕುರೊ ಆನಿ ಕುರ್ಡೊ
ತೊ ಖಂಯ್ ಪಾಯ್ತಲೊ?

ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸತ್ ಜಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ
ಸೊಮ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ
ತಾಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೊ
ಕೆದಿಂಚ್ ಜಾಯ್ನಾ ದುಸ್ರೊ

 

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್