RSS
Xavier & Delphine D'Souza
Xavier & Delphine D'...
Pauline D'Souza
Pauline D'Souza
Alwyn & Odelia D'Souza
Alwyn & Odelia D'Sou...
Helen Lobo
Helen Lobo
 
 
Powered by Phoca Gallery

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ONE IN CHRIST

Neither the Father
Nor the Son
Are apart
But the Father
And the Son
Are one in spirit

Neither me
Nor you
Are different
But you
And me
Are one in Christ

- Lancy Cardoza Taccode, Alangar

WHO IS ONLINE

We have 176 guests and no members online

FOUNDER/ DIRECTOR

FrJerrySequeira

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

Fri May 20, 2022
Friday One Day Retreat
08:00AM - 04:00PM
Sat May 21, 2022
Saturday One Day Retreat
08:00AM - 04:00PM
Fri May 27, 2022
Friday One Day Retreat
08:00AM - 04:00PM

RESIDENTIAL RETREAT

Sun Jun 12, 2022
5 Days Residential Retreat
05:30PM - 02:00PM
Mon Jun 13, 2022
5 Days Residential Retreat
05:30PM - 02:00PM
Tue Jun 14, 2022
5 Days Residential Retreat
05:30PM - 02:00PM

ನವೊ ಉಪದೆಸ್ ಕೊಣೆಂ ದಿವ್ಯೆತ್?

ನಾ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್
ವಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಕ್
ಕುಸ್ಕುಟ್ ಹಕ್ಕ್
ಉಪದೆಸ್ ಕುಡ್ಸುಂಕ್
ವಾ ತಾಂತ್ಲೆ ಕಳ್ವುಂಕ್

ಶಿವಾಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್
ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲಲ್ಯಾಕ್
ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಹಕ್ಕ್
ಉಪದೆಸ್ ಕುಡ್ಸುಂಕ್
ವಾ ನವೊ ದಿಂವ್ಕ್

ಕೊಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆ ತಾಣೆಂ ಮಾತ್ರ್
ದಿವ್ಯೆತ್ ಚಡಿತ್
ವಾ ಉಣೆಂ ಕರ್‍ಯೆತ್
ಜೆಜುನ್ ನವೊ ದಿಲಾ ತರ್
ತೊ ಕೊಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?

ತೊಚ್ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ದೆವಾಚೆಂ
ಜೊ ಆಸಾ ತೊ ಹಾಂವ್
ಆಬ್ರಾಹಾಮ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಆದಿಂಚ್
ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ
ಆಲ್ಫಾ ಆನಿ ಓಮೆಗಾ

ತೊ ಫಕತ್ ಎಕ್ ಪ್ರವಾದಿ
ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್
ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂಕ್
ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್
ಉಪದೆಸ್ ಕೊಣೆಂ ದಿವ್ಯೆತ್?

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್