Comments  

+1 #11 laveena 2014-09-14 14:25
Thank you very much father Jerry for u r changing my life style after I am watching your video clips, Praise the lord
Quote
+2 #10 Joel 2014-08-01 14:29
Praise God
Am thankful to God for Promoting in my Job .
Quote
0 #9 Antony Dsilva 2014-08-01 14:29
ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ.ಜೆರಿ ಸಿಕ್ವೆರಾ ಹಾಂಚೊ ಕಾಳ್ಜಾ ತಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ
ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕೊರುಂ.
Quote
+2 #8 rudolph 2014-08-01 14:28
I thank Fr. Jerry for brightening my knowledge towards the word of God. My life was in darkness and I am a good catholic, but I do not know anything about God. I feel proud now to listen to the word of God. Praise the lord. I love you Jesus. Thank you Fr. Jerry for your good work.
Quote
0 #7 John Francis Pinto 2014-08-01 14:28
Ask and you shall receive, seek and you shall find and knock and it will be open for you.
Quote
+1 #6 Naveen D Cunha 2014-08-01 14:27
Thank you very much father Jerry for u r changing my life style after Iam watching your video clips, Praise the lord
Quote
+1 #5 WILFRED ALMEIDA 2014-08-01 14:26
PRAISE THE LORD. Thank u very much Jerry Father. Please update more preaching videos on web so we can watch weekly once Word of God. We wish u all the best in your mission.

Wilfred Almeida
Bangalore
Quote
0 #4 precilla pais 2014-08-01 14:26
Dear god 'praise the lord ,jesus i love u alleluia ,o; lord give us courege . praise the lord
Quote
0 #3 jason lobo 2014-08-01 14:25
ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ.ಜೆರಿ ಸಿಕ್ವೆರಾ ಹಾಂಚೊ ಕಾಳ್ಜಾ ತಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ
ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕೊರುಂ.
Quote
0 #2 Vijay 2014-08-01 14:25
ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ.ಜೆರಿ ಸಿಕ್ವೆರಾ ಹಾಂಚೊ ಕಾಳ್ಜಾ ತಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ
ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕೊರುಂ
Quote

Add comment


Security code
Refresh

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ಒಮಿಕ್ರೋನ್ ಆಸುಂ ವೆಗಿಂ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಯೆಂವ್

ಒಮಿಕ್ರೋನ್ ಆಸುಂ
ವೆಗಿಂ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಯೆಂವ್
ನಾ ತರ್ ಆಮೊರೆ ವೆಳಾರ್
ಎಕ್ಲೊ ಶೆರಾಂತ್
ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಬಾರಾಂತ್
ಪೂಣ್ ನಾಂತ್ ಘರಾಂತ್!

ಕೊವಿಡ್-19 ಆಸುಂ
ತೆಂ ವರ್‍ಸಾ ವರ್‍ಸಾ ರಾವುಂ
ನಾ ತರ್ ರಾತಿಂ
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನವೆಂ ವರಸ್
ಡಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆನಿ ಕೀಸ್
ಪೂಣ್ ನಾ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತ್!

ನಿರ್ಬಂಧ್ ಆಸುಂ
ಅಂತರ್‌ಯಿ ಚಡುಂ
ನಾ ತರ್ ಪೊಕಳ್ ದವ್ಲತ್
ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್
ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವಿಬಾಡ್ ಕಚ್ರ್ಯಾಂತ್
ಪೂಣ್ ನಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ಶಿತ್!

ರುಪಾಂ ಆಸುಂ
ತಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಮಾರುಂ
ನಾ ತರ್ ದೇವ್ ಫಕತ್
ಇಗರ್ಜ್ ತಶೆಂ ಹೊಲಾಂತ್
ಆನಿ ಪುಣ್ಯ್‌ಕ್ಷೆತ್ರಾಂತ್
ಪೂಣ್ ನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್!!

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್

FOUNDER/ DIRECTOR

FrJerrySequeira

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

Fri Jan 21, 2022
Friday Retreat
08:00AM - 04:00PM
Fri Jan 28, 2022
Friday Retreat
08:00AM - 04:00PM
Fri Feb 04, 2022
Friday Retreat
08:00AM - 04:00PM

ಜಾವ್ಯಾಂ ಆಮಿ ನೆಕೆತ್ರಾಂ

ಇಮ್ಮಾನುಎಲಾಚಿಂ
ಜಾವ್ಯಾಂ ಆಮಿ
ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಸೊಬ್ಚಿಂ
ತಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಪರ್ಜಳ್ಚಿಂ
ಆನಿ ಸಬ್ದ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚಿ
ಬರಿ ಖಬರ್ ಗಾಜೊಂವ್ಚಿಂ

ಆಲ್ಫಾ ಆನಿ ಓಮೆಗಾಚಿಂ
ಜಾವ್ಯಾಂ ಆಮಿ
ತಾರಾಂ ಸೊಬ್ಚಿಂ
ತಾಚ್ಯೆ ಸಕ್ತೆನ್ ಪ್ರಕಾಸ್ಚಿಂ
ಆನಿ ಜೊ ಆಸಾ ತಾಚಿ
ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ಚಿಂ

ಖರ್‍ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿಂ
ಜಾವ್ಯಾಂ ಆಮಿ
ನಕ್ತಿರಾಂ ಸೊಬ್ಚಿಂ
ತಾಚ್ಯೆ ಉರ್ಬೆನ್ ಚಮ್ಕುಂಚಿಂ
ಆನಿ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ
ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ವ್ಹರ್‍ಚಿಂ

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್

WHOS ONLINE

We have 55 guests and no members online